TV& VIDEO

ngành hải quan

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan còn 70 giờ với hàng xuất khẩu

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan còn 70 giờ với hàng xuất khẩu

VTV.vn - Ngành hải quan phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng nhập khẩu.