TV& VIDEO

ngành hàng không thế giới

Siêu siêu thanh - Tương lai của ngành hàng không thế giới?

Siêu siêu thanh - Tương lai của ngành hàng không thế giới?

VTV.vn - Siêu siêu thanh là tương lai của ngành hàng không thế giới. Đây là dự báo của Giám đốc Điều hành hãng Boeing đưa ra tại triển lãm hãng không Paris.