TV& VIDEO

Ngành Khoa học

Ngành Nhân học có xem được tướng số?

Ngành Nhân học có xem được tướng số?

VTV.vn - Em được biết ngành Nhân học nghiên cứu về con người. Vậy ngành học này học như thế nào? Học xong có xem được tướng số không?