TV& VIDEO

ngành mía đường

Ngành mía đường Khánh Hòa đối diện áp lực ngày một lớn

Ngành mía đường Khánh Hòa đối diện áp lực ngày một lớn

VTV.vn - Cả nước đang tồn khô đến hơn 400.000 tấn đường. Nhiều công ty đã buộc phải hạ giá thành bán đường để cạnh tranh.