TV& VIDEO

ngành nghề

Bổ sung casino, đặt cược vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Bổ sung casino, đặt cược vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Bộ Tài chính dự kiến bổ sung ba ngành nghề kinh doanh, đó là casino, đặt cược và dịch vụ định mức tín nhiệm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện.