TV& VIDEO

ngành sản xuất ô tô

Bất đồng trong đàm phán về Hiệp định NAFTA

Bất đồng trong đàm phán về Hiệp định NAFTA

VTV.vn - Vòng 4 đàm phán lại Hiệp định Tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) vừa kết thúc. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là đề xuất của Mỹ liên quan đến ngành sản xuất ô tô.