TV& VIDEO

ngành sư phạm

Bộ GD&ĐT yêu cầu thống kê số cử nhân sư phạm có việc làm

Bộ GD&ĐT yêu cầu thống kê số cử nhân sư phạm có việc làm

VTV.vn - Bộ GD&ĐT yêu cầu, các trường đại học và cao đẳng có đào tạo giáo viên phải thống kê số sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp các năm 2016 và 2017.