TV& VIDEO

ngành tôm

Lập khu nông nghiệp công nghệ cao ngành tôm

Lập khu nông nghiệp công nghệ cao ngành tôm

VTV.vn - Mục tiêu của khu nông nghiệp công nghệ cao là phát triển ngành tôm theo hướng chuyên sâu, bền vững, xây dựng thương hiệu sản phẩm.