TV& VIDEO

ngành viễn thông

Ba “đại gia” viễn thông đều tăng trưởng mạnh 6 tháng đầu năm

Ba “đại gia” viễn thông đều tăng trưởng mạnh 6 tháng đầu năm

VTV.vn - 6 tháng đầu năm 2017 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của 3 đại gia viễn thông của Việt Nam là Viettel, VNPT, MobiFone.