TV& VIDEO

ngành xây dựng

Ngành Xây dựng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

Ngành Xây dựng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

VTV.vn - Sáng nay (10/11), Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.