TV& VIDEO

ngáo đá

"Ngáo đá" - nhóm đối tượng nguy hiểm trong cộng đồng

"Ngáo đá" - nhóm đối tượng nguy hiểm trong cộng đồng

VTV.vn - Ngáo đá thuộc nhóm đối tượng nguy hiểm, bởi sau khi hút ma túy, các đối tượng có thể bị ngáo đá bất cứ lúc nào và không kiểm soát được hành vi của mình.