TV& VIDEO

ngập lụt nghiêm trọng

Ngập lụt nghiêm trọng tại Queensland, Australia

Ngập lụt nghiêm trọng tại Queensland, Australia

VTV.vn - Mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực của bang Queensland, Australia trong ngày 10/3.