TV& VIDEO

Ngày dân số thế giới năm 2016

Hôm nay (11/7) - Ngày Dân số Thế giới

Hôm nay (11/7) - Ngày Dân số Thế giới

VTV.vn - Hôm nay (11/7) là Ngày Dân số Thế giới. Đây là một sự kiện thường niên diễn ra nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu.