TV& VIDEO

Ngày Độc lập

Những thước phim tư liệu quý về "Ngày Độc lập 2/9/1945"

Những thước phim tư liệu quý về "Ngày Độc lập 2/9/1945"

VTV.vn - Những thước phim tư liệu quý giá về "Ngày Độc lập 2/9/1945" dài 5 phút được một người bạn Pháp trao tặng Việt Nam sau gần 30 năm lưu trữ.