TV& VIDEO

ngày nhà giáo việt nam

Ấm áp Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Ba Lan

Ấm áp Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Ba Lan

VTV.vn - Hội người Việt Nam tại Ba Lan và Ban liên lạc các nhà giáo Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.