TV& VIDEO

ngày Phụ nữ Việt Nam

Diễn đàn phụ nữ với biến đổi khí hậu

Diễn đàn phụ nữ với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Tại Hà Nội, diễn đàn "Phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu" vừa được diễn ra.