TV& VIDEO

ngày Thế giới không thuốc lá

Hôm nay (31/5) -  Ngày Thế giới không thuốc lá

Hôm nay (31/5) - Ngày Thế giới không thuốc lá

VTV.vn - Hôm nay là Ngày Thế giới không thuốc lá, đồng thời là ngày cuối cùng của Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại Việt Nam.