TV& VIDEO

Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ

Hôm nay (2/4) -  Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ

Hôm nay (2/4) - Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ

VTV.vn - Ngày 2/4 được LHQ chọn là "Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ" với mục đích khuyến cáo các quốc gia tăng cường quan tâm đến hội chứng này.