TV& VIDEO

ngày Trái đất

Thế giới tuần hành hưởng ứng Ngày Trái đất

Thế giới tuần hành hưởng ứng Ngày Trái đất

VTV.vn - Sự kiện chủ đạo được tổ chức khắp nơi trên thế giới hưởng ứng Ngày Trái đất năm nay là cuộc tuần hành vì khoa học.