TV& VIDEO

nghề mộc

Tấm gương vượt lên số phận của chàng trai khuyết tật chân

Tấm gương vượt lên số phận của chàng trai khuyết tật chân

Học nghề, dạy nghề rồi thành lập doanh nghiệp tư nhân vào năm 2008, đến nay doanh nghiệp chế biến mộc và đồ thủ công mỹ nghệ Xuân Diệu của anh Diệu đã có 20 người khuyết tật làm việc.