TV& VIDEO

nghệ nhân dân gian

Hàng trăm nghệ nhân vẽ ký ức Thu Hà Nội trong "Thu vọng nguyệt"

Hàng trăm nghệ nhân vẽ ký ức Thu Hà Nội trong "Thu vọng nguyệt"

VTV.vn - Sự kiện Thu vọng nguyệt lần đầu tiên quy tụ hơn 500 văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử tham gia.