TV& VIDEO

nghề nông

Việt Nam - Algeria nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Việt Nam - Algeria nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria đã bế mạc.