Nghệ sĩ nhân dân

Phong tặng danh hiệu nghệ sĩ: Sự cứng nhắc đang bỏ sót người tài

Phong tặng danh hiệu nghệ sĩ: Sự cứng nhắc đang bỏ sót người tài

VTV.vn - Đến hẹn lại lên, mùa xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lại xôn xao biết bao câu chuyện.