Nghệ sĩ tháng

Nhóm bè VK: "Chúng tôi có khả năng hát chính"

Nhóm bè VK: "Chúng tôi có khả năng hát chính"

VTV.vn - Trong chương trình Nghệ sĩ tháng, nhóm bè VK cho biết họ là những người có khả năng hát chính và rất muốn hát chính.