TV& VIDEO

nghề thủ công

Nhật Bản: Phát triển nghề thủ công tại vùng bị động đất, sóng thần

Nhật Bản: Phát triển nghề thủ công tại vùng bị động đất, sóng thần

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã có nhiều chính sách ưu đãi như miễn thuế, thuê mặt bằng với giá rẻ, vay vốn ưu đãi với các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực bị sóng thần.