nghệ thuật tạo hình

Hành trình nghệ thuật Trúc chỉ

Hành trình nghệ thuật Trúc chỉ

VTV.vn - Nghệ thuật trúc chỉ khởi phát từ ý niệm mang đến cho giấy một khả năng mới đó là làm nền cho các sáng tạo khác để trở thành một tác phẩm nghệ thuật tự thân, độc lập.