TV& VIDEO

nghệ thuật tạo hình

Nghệ thuật tạo hình cây xanh độc đáo giữa đô thị

Nghệ thuật tạo hình cây xanh độc đáo giữa đô thị

VTV.vn - Đô thị hóa và thiên nhiên không luôn song hành, đồng thuận với nhau nhưng đôi khi, sự kết hợp có thể tạo ra một điều gì đó thực sự đặc biệt và độc đáo.