TV& VIDEO

nghỉ học

Đà Nẵng cho một số trường nghỉ học trong 2 ngày cao điểm APEC

Đà Nẵng cho một số trường nghỉ học trong 2 ngày cao điểm APEC

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn số 8762/UBND-TH về việc cho một số trường nghỉ học trong 2 ngày cao điểm.