TV& VIDEO

nghỉ học

Quảng Trị vận động học sinh trở lại trường sau Tết

Quảng Trị vận động học sinh trở lại trường sau Tết

VTV.vn - Các cán bộ, giáo viên tại Quảng Trị đã đến từng nhà để chia sẻ, tìm hiểu nguyên nhân, vận động học sinh trở lại trường.