TV& VIDEO

nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu có thể sẽ tăng từ năm 2021

Tuổi nghỉ hưu có thể sẽ tăng từ năm 2021

VTV.vn-Độ tuổi nghỉ hưu có thể sẽ được nâng lên 62 đối với nam và 60 đối với nữ từ ngày 1/1/2021. Đây là một trong hai phương án trong dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và xã hội