TV& VIDEO

Nghị quyết 19

Thủ tục kiểm tra chuyên ngành gây khó cho DN xuất nhập khẩu

Thủ tục kiểm tra chuyên ngành gây khó cho DN xuất nhập khẩu

VTV.vn - Đến nay, thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu.