TV& VIDEO

Nghị quyết của Đảng

Chủ động đối thoại giúp Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống nhanh hơn

Chủ động đối thoại giúp Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống nhanh hơn

VTV.vn - Việc chính quyền chủ động đối thoại với người dân, doanh nghiệp không chỉ giúp Đảng ngày càng gần dân hơn, mà Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống cũng nhanh hơn.