TV& VIDEO

Nghị quyết

Đề nghị Tuyên Quang thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Đề nghị Tuyên Quang thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

VTV.vn - Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Tuyên Quang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.