TV& VIDEO

nghĩa trang liệt sĩ

Sẽ công bố Cổng thông điện tử về mộ liệt sỹ trước ngày 27/7

Sẽ công bố Cổng thông điện tử về mộ liệt sỹ trước ngày 27/7

VTV.vn - Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đang được xây dựng và dự kiến sẽ cho ra mắt người dân trước ngày 27/7/2018.