TV& VIDEO

nghiên cứu giống lúa

Đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo, Việt Nam vẫn chưa có... bộ giống lúa quốc gia

Đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo, Việt Nam vẫn chưa có... bộ giống lúa quốc gia

VTV.vn - Xuất khẩu gạo của Việt Nam đứng thứ hai thế giới về số lượng nhưng lại đứng cuối cùng về giá. Gạo nước ta đang gặp khó khăn về giống.