TV& VIDEO

nghiện facebook

Lạm dụng mạng xã hội và những hậu quả khó lường

Lạm dụng mạng xã hội và những hậu quả khó lường

VTV.vn - Mạng xã hội là một công cụ giám sát hữu hiệu nhưng cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường nếu người dùng sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng nó.