TV& VIDEO

nghiện mạng xã hội

Trầm cảm, tâm thần phân liệt vì nghiện Facebook

Trầm cảm, tâm thần phân liệt vì nghiện Facebook

VTV.vn - Trong thời gian gần đây có khá nhiều bệnh nhân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên, đến điều trị trầm cảm, tâm thần phân liệt liên quan đến việc dùng Facebook.