TV& VIDEO

nghiện

Gia tăng tình trạng nghiện ma túy tổng hợp

Gia tăng tình trạng nghiện ma túy tổng hợp

VTV.vn - Tại một số trung tâm cai nghiện tại TP.HCM, số lượng người nghiện ma túy đá gia tăng đáng báo động.