TV& VIDEO

nghiệp đoàn nghề cá

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình

VTV.vn - Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã có sáng kiến phát động chương trình “1.000 lá cờ Tổ quốc tặng Đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá”.