TV& VIDEO

ngộ độc khí

Nguy hiểm từ những cơ sở sản xuất hóa chất trong khu dân cư

Nguy hiểm từ những cơ sở sản xuất hóa chất trong khu dân cư

VTV.vn - Hiện nay, để có thể thực hiện được nguyện vọng của người dân địa phương là di dời cơ sở sản xuất hóa chất ra khỏi khu dân cư, không phải là chuyện đơn giản.