TV& VIDEO

Ngô Xuân Lịch

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm với Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy TƯ Trung Quốc.