TV& VIDEO

ngoại giao Việt Nam

Bộ chỉ huy Quân sự Lào Cai - Bò Kẹo tổ chức lễ kết nghĩa

Bộ chỉ huy Quân sự Lào Cai - Bò Kẹo tổ chức lễ kết nghĩa

VTV.vn - Lễ kết nghĩa giữa 2 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo, Lào đã diễn ra tại tỉnh Lào Cai.