TV& VIDEO

ngoại tệ mạnh

Phản ứng trái chiều của thị trường sau gói cứu trợ của ECB

Phản ứng trái chiều của thị trường sau gói cứu trợ của ECB

Ngay sau khi ECB tung ra gói kích thích kinh tế, thị trường chứng khoán và tài chính của khu vực châu Âu đã có những phản ứng trái chiều.