TV& VIDEO

ngoại trưởng Anh

Lộ trình đàm phán Brexit

Lộ trình đàm phán Brexit

VTV.vn - Hai bên đã nhất trí về một số vấn đề ưu tiên, lịch trình và cả cách thức tổ chức đàm phán và thống nhất mỗi tháng sẽ có 1 tuần đàm phán.