TV& VIDEO

Ngoại trưởng ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Hoa Kỳ mở cửa thị trường cho vú sữa Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Hoa Kỳ mở cửa thị trường cho vú sữa Việt Nam

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Hoa Kỳ đã mở cửa thị trường cho mặt hàng quả vú sữa từ Việt Nam.