TV& VIDEO

Ngôn ngữ cơ thể

Độc đáo lớp học kỹ năng lôi cuốn tại London (Anh)

Độc đáo lớp học kỹ năng lôi cuốn tại London (Anh)

VTV.vn - Một lớp học đào tạo sự lôi cuốn được tổ chức tại thủ đô London (Anh) đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.