TV& VIDEO

Ngôn ngữ cơ thể

Mỹ: Dự án nghiên cứu 500 máy quay mái vòm đọc ngôn ngữ cơ thể

Mỹ: Dự án nghiên cứu 500 máy quay mái vòm đọc ngôn ngữ cơ thể

VTV.vn - Panoptic Studio, mái vòm với 500 máy quay thuộc đại học Carnegie Mellon, Mỹ hiện được dùng cho dự án nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể người.