TV& VIDEO

ngư dân Phú Yên

Hàng trăm tàu cá Phú Yên không thể ra khơi vì mắc cạn

Hàng trăm tàu cá Phú Yên không thể ra khơi vì mắc cạn

VTV.vn - Trong khi ngư dân nhiều nơi tấp nập vươn khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm, hàng trăm tàu cá của ngư dân Phú Yên lại đang nằm bờ do luồng lạch ra vào cảng bị cạn.