TV& VIDEO

ngừng hoạt động

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

VTV.vn - Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là trên 36.600 doanh nghiệp.