TV& VIDEO

ngừng tim

Biện pháp hạ thân nhiệt cứu bệnh nhân ngừng tim

Biện pháp hạ thân nhiệt cứu bệnh nhân ngừng tim

VTV.vn - Hạ thân nhiệt là phương pháp bổ trợ cho các phương pháp cấp cứu khác, giúp thêm nhiều bệnh nhân ngừng tim có cơ hội sống, khả năng phục hồi ý thức và vận động tốt hơn.