TV& VIDEO

ngừng việc tập thể

Đồng Nai: 17.000 công nhân Công ty Pouchen ngưng làm việc

Đồng Nai: 17.000 công nhân Công ty Pouchen ngưng làm việc

VTV.vn - Hàng chục ngàn công nhân đã ngừng làm việc để phản đối Công ty Pouchen tiến hành đánh giá xếp loại lao động theo 5 bậc nhằm đưa ra quy chế thưởng, phạt của công ty.