TV& VIDEO

Người chuyển giới

Mỹ cho phép người chuyển giới nhập ngũ từ năm 2018

Mỹ cho phép người chuyển giới nhập ngũ từ năm 2018

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ bắt đầu tiến trình xét duyệt đơn xin nhập ngũ của những người chuyển giới từ ngày 1/1/2018.