TV& VIDEO

người Cơ Tu

Festival - Cơ hội phát triển du lịch Quảng Nam

Festival - Cơ hội phát triển du lịch Quảng Nam

VTV.vn - Sự thành công của Festival di sản Quảng Nam sẽ là cơ hội để địa phương này tôn vinh, quảng bá những sản phẩm du lịch mới.