người Cơ Tu

Festival - Cơ hội phát triển du lịch Quảng Nam

Festival - Cơ hội phát triển du lịch Quảng Nam

VTV.vn - Sự thành công của Festival di sản Quảng Nam sẽ là cơ hội để địa phương này tôn vinh, quảng bá những sản phẩm du lịch mới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive